Home page.

Kako napraviti grafičku pripremu za tisak?Grafička priprema za tisak podrazumijeva niz stručnih zahvata kojima se vaš dizajn prilagođava tiskovnoj formi za određenu tehniku tiska.

• Kako napraviti pripremu za tisak!? (na primjeru vizitki)


Na prvi pogled grafička priprema za izradu posjetnica djeluje kao brz i jednostavan proces. Ali potrebno je poznavati nekoliko tiskarskih standarda kod izrade istih kako bi se dobio dokument koji je moguće bez problema tiskati. Slijedeći ova pravila pri kreiranju grafičke pripreme u tisku ćete dobiti točno ono što ste zamislili i željeli. Te će u potpunosti nestati potreba za dodatnim troškovima dorade datoteka koje nam šaljete.
U ovih nekoliko koraka pokazati ćemo vam kako pravilno napraviti pripremu za tisak posjetnica.

• Kreiranje novog dokumenta

Potrebno je obratiti pozornost na nekoliko opcija koje je moguće odabrati. Najbitnija je svakako dimenzija posjetnice koju želite. Neke od standardnih dimenzija vizitki su 90 x 50 mm, 90 x 55 mm ili 85 x 54 mm.

• Definiranje napusta (bleed limit)

Napust (bleed) je područje koje se nalazi s vanjske strane finalnog formata tiskovine i kod nas se proteže 2,5 mm od ruba formata.

Napust se dodaje grafičkim pripremama kojima se fotografija ili pozadina protežu do ruba dokumenta, tj. rezne crte. Napust se nakon tiska izrezuje. Napust služi kao osiguranje kod izrezivanja vizitki iz arka papira. Zašto? Rezanje nikada nije 100% točno i uvijek postoji zanemarivo odstupanje. Ukoliko postavite punu boju na sam rub reza, postoji šansa da prilikom rezanja na posjetnici ostane malen trag bijeline papira.
Kada su elementi napravljeni od pune boje ili slike rašireni na ovaj način, ne postoji šansa da kod izrezivanja pojedine posjetnice dođe do problema bijelih rubova.

• Definiranje margine

Margina (margin) je područje koje se nalazi s unutarnje strane finalnog formata tiskovine i kod nas se proteže min 3 mm do ruba formata.

Margina je prostor između rezne crte i sloga. To je slobodan prostor u kojem se ne smiju nalaziti tekstovi, ilustracije, fotografije i drugi elementi sloga, osim ako nije predviđeno da se tiskaju do ruba formata kada moraju imati i napust. Uobičajeno je da margina bude minimalno 3 mm zbog tehnologije tiska, a može biti i više.• Definiranje CMYK boja

Bitno je vašu pripremu za tisak napraviti u CMYK bojama umjesto u RGB-u koji je najrašireniji na internetu.

rgb cmyk

RGB model je aditivni, svjetlosni model miješanja boja i nije baš pogodan za tisak. CMYK je substraktivni model miješanja boja. To je miješanje boja oduzimanjem svijetla tj. počinjemo s bijelim svjetlom (papir) i oduzimamo mu svijetlo, dodajemo CMYK boje i na kraju dobivamo crnu boju (crni papir). Ovo je važno jer uređaji za tisak koriste upravo ovaj način “mješanja” boja, te ćete sa time dobiti ispis boja najsličniji onome kojeg vidite na svojem ekranu. Ukoliko slučajno ostavite dokument u RGB-u, nismo u mogućnosti garantirati da će ispisane boje biti jednake onima koje vi imate na svojem ekranu.• Korištena tipografija - fontovi

U vašoj pripremi za tisak potrebno je korištenu tipografiju (fontove) pretvoriti u krivulje tj. vektorske grafičke elemente.

fontovi

Pretvaramo sve fontove u krivulje prilikom spremanja finalne verzije datoteke koja sadrži pripremu za tisak, a koja zatim ide nama na montažu prije ispisa.• Korištena rezolucija

U vašoj pripremu za tisak potrebno je koristiti rezoluciju od minimalno 300dpi.

rezolucija

Rezolucija predstavlja broj točaka po inču, a kvaliteta slike je bolja što je veća rezolucija. Za kvalitetan tisak bitno je da rezolucija pripreme za tisak vizitke bude minimalno 300 dpi, jer slabija rezolucija može rezultirati posjetnicom koja nakon tiska izgleda mutno i bez detalja koji se vide na ekranu monitora.
Neki ovdje opisani savjeti su skoro uvijek isti kod izrade raznih grafičkih priprema i ostalih materijala. Razlika može postojati kod načina upotrebe različitih alata ili programa. Najveća nepoznanica kod “amatera” je grafička priprema, tako da bi ovaj tekst mogao olakšati samo razumijevanje iste.

Ukoliko vam je sve ovo presloženo i ne možete sami napraviti pripremu za vizitke jednostavno kliknite na ovaj link vizitke i dozvolite da mi napravimo rješenje za Vas.


Pošaljite na upit na e-mail.
e-mail: info@1a-studio.com


• Izdvajamo iz naše ponude:


PRATITE NAS NA FACEBOOK-u